Disclaimer

De disclaimer van Badjas.info

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Badjas.info niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

Badjas.info aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Vragen/opmerkingen? E-mail: info@badjas.info

Rate this post